Verantwoord ondernemen

Gezien het grote aantal onderwerpen dat onder verantwoord ondernemen valt, is er ook een groot aantal activiteiten, certificaten en keurmerken dat gebruikt kan worden om verantwoord ondernemerschap aantoonbaar te maken. We hebben deze instrumenten hieronder in één overzicht gezet met uitleg over ieder onderdeel.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Antonio is specialist in het facilitair ontzorgen van opdrachtgevers. Daarbij is een centrale rol voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen weggelegd.

Duurzaam ondernemen en MVO – met inbegrip van de drie P’s: people, planet, profit – zijn voor antonio zelfs een zienswijze. Ze vormen deel van ons beleid en zijn geborgd in onze organisatie.

De eerste van de drie P’s, die van people, vult antonio concreet in. Al vanaf 2003 bieden wij mensen met een indicatie voor een sociale werkvoorziening een werkplek.

De tweede P, die van planet, is terug te zien in hoe wij tot in detail milieubewust schoonmaken en onderhoud verrichten. In ons inkoopbeleid en in het werken gebruiken we enkel milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen. Er wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van werkprocessen en in het begeleiden en de omgang met onze medewerkers.

De derde P, die van profit, betreft de gang van zaken in ons bedrijf. Antonio is een gezond bedrijf. Dat komt mede dankzij een groot aantal regionale opdrachtgevers in allerlei branches die al jarenlang klant zijn. Wij hechten waarde aan langdurige relaties met onze medewerkers, onze opdrachtgevers en onze leveranciers. We investeren in contact met voornamelijk regionale partners die zich ook kunnen vinden in onze missie en visie.

Uw MVO-doelstellingen
Antonio werkt als duurzaam schoonmaakbedrijf graag met opdrachtgevers mee om hun eigen MVO-doelstellingen te bereiken. Nadere informatie hierover? Neem dan contact met ons op.

Sponsoring

Door sponsoring zijn we als organisatie betrokken bij de omgeving en maatschappij. We richten ons daarbij op sponsoring van activiteiten gericht voor met name lokaal maatschappelijke initiatieven. Hieronder enkele voorbeelden.

Antonio is ambassadeur van het Rode Kruis Gala Arnhem. Het Rode Kruis Gala is een evenement in Arnhem dat grote bekendheid geniet. Bedrijven reserveren een tafel voor tot 12 personen om gezamenlijk te genieten van een geweldig diner en fantastische artiesten. In de mooie ambiance van de Eusebiuskerk is dit 2-jaarlijks evenement een groot succes, waarbij de opbrengsten ten goede komen aan het Rode Kruis in Arnhem. Het Rode Kruis draagt er zorg voor dat kwetsbare Arnhemmers geholpen worden.

Antonio is lid van de Club van 75 van de Eusebiuskerk. In 2019 was de Eusebiuskerk het middelpunt van de 75e historische herdenking van de Slag om Arnhem. In 2020 vierden we samen 75 jaar vrijheid. Wij hebben met een éénmalige bijdrage tot en met 2021 de restauratie mede mogelijk gemaakt.

Antonio is lid van het Toon Hermans Huis Arnhem. Het Toon Hermans Huis Arnhem vervult de behoefte aan een laagdrempelige, vrij toegankelijke ‘haven’ voor (ex-)kankerpatiënten, hun naasten en nabestaanden. Een plek waar zij terecht kunnen met al hun emoties, zorgen en vragen. Ondersteund door geschoolde vrijwilligers kunnen ze er zelf, in hun eigen tempo en op hun eigen manier, de draad van hun leven weer oppakken.

Nevenactiviteiten

Onze directeur en klant- en procesmanager zetten zich naast hun dagelijkse activiteiten ook onbezoldigd bestuurlijk in voor diverse clubs. Zo vervullen zij voorzittersrollen bij Ondernemers Kontakt Arnhem (www.oka.nl) en één van de netwerkclubs van Business Open, namelijk die van het Rijk van Nijmegen (www.businessopen.nl). Hiernaast is onze directeur ook vicevoorzitter van het Gelderse Familiebedrijven Genootschap (www.gfbg.nl).

NEN4400-1 gecertificeerd

Antonio voldoet aan de eisen conform NEN 4400-1 en is dusdanig gecertificeerd. De norm NEN 4400-1 bevat eisen voor het toetsen van bedrijven die personeel ter beschikking stellen, zoals schoonmaakbedrijven, uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers. Er wordt getoetst of deze bedrijven voldoen aan alle verplichtingen die voortvloeien uit hun bedrijfsactiviteit, het ter beschikking stellen van arbeid. Deze verplichtingen zijn onder andere juiste en tijdige aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting en het volgens de normen administreren van werknemersdossiers en identiteitsdocumenten.

VCA

VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheerssysteem (veiligheid, gezondheid en milieu). Antonio heeft diverse medewerkers die VCA gecertificeerd zijn en laat VCA gecertificeerde werkzaamheden uitsluitend uitvoeren door werknemers die over een VCA certificaat beschikken.

schoonster schoonster
schoonster schoonster